RODO      
  
ROCZNIK 2011

Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4

NUMER 4:

BALOWSKA Grażyna
Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, red. M. Balowski, Poznań 2011, 299 s. + 10 ilustr., ISBN 978-83-63090-04-3

BALOWSKI Mieczysław
Mira Načeva-Marvanová, Perfecta v současné češtině. Korpusová studie jeho gramatikalizace na bázi Českého národního korpusu, Nakladatelství Lidové noviny, Ústav Českého národního korpusu, Praha 2010, 224 s., ISBN 978-80-7422-041-8

KESTŘÁNKOVÁ Marie
Milan Hrdlička: Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 248 s. ISBN 978-5-9925-0643-3

 

Czasopismo "Bohemistyka" © 2001-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt oraz wykonanie strony - Daniel Balowski.