RODO      
  
ROCZNIK 2011

Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4

NUMER 1:

KOLÁŘOVÁ Ivana
František Všetička: Morava a Slezsko literární, Nakladatelství J. Vacl, Olomouc 2009, 206 s., ISBN 978-80-904149-2-1

LUKÁŠOVÁ Jitka
Aktuálně k češtině jako cizímu jazyku. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Akropolis, Praha 2011, 132 s. ISBN 978-80-87481-25-7

SLABÁ Hana
Martina Šmejkalová: Čeština a škola - úryvky skrytých dějin. Český jazyk a jeho vyučování na středních školách 1918-1989, Praha, Karolinum 2010, vyd. 1., 517 s., ISBN 978-80-246-1692-6

ZIKOVÁ Markéta, OSOLSOBĚ Klára, KOSEK Pavel, KŘÍSTEK Michal
Václav Cvrček a kolektiv autorů, Mluvnice současné češtiny 1 - Jak se píše a jak se mluví, Karolinum, Praha 2010, 354 s., ISBN 978-82-246-1743-5

 

Czasopismo "Bohemistyka" © 2001-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt oraz wykonanie strony - Daniel Balowski.