RODO      
  

LIST OF REVIEWERS IN COOPERATION WITH "BOHEMISTYKA":

Prof. Ph.Dr. Jana HOFFMANNOVÁ, DrSc. Akademie věd České republiky, Praha

Prof. PhDr. Marie SOBOTKOVÁ, CSc. Univerzita Palackého, Olomouc

Prof. PhDr. Viktor VIKTORA, CSc. Západočeská univerzita, Plzeň

Doc. PhDr. Ivana DOBROTOVÁ, Ph.D. Univerzita Palackého, Olomouc

Doc. PhDr. Milan HRDLIČKA, Ph.D. Karlova univerzita, Praha

Doc. PhDr. Iva MALKOVÁ, Ph.D. Ostravská univerzita, Ostrava

Doc. PhDr. Eva MRHAČOVÁ, CSc. Ostravská univerzita, Ostrava

Doc. PhDr. Vladimír NOVOTNÝ, Ph.D. Univerzita Pardubice, Pardubice

Doc. PhDr. Hana SRPOVÁ, CSc. Ostravská univerzita, Ostrava

Prof. dr hab. Bronisław KODZIS Uniwersytet Opolski, Opole

Prof. dr hab. Janina LABOCHA Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab. Maria PEISERT Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Prof. dr hab. Bogdan WALCZAK Uniwersytet im. Adama Mickiewicz, Poznań

Prof. dr hab. Jerzy SIEROCIUK Uniwersytet im. Adama Mickiewicz, Poznań

Prof. UAM dr hab. Tomasz LISOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicz, Poznań

Doc. Mgr. Gabriela OLCHOWA, Ph.D. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Doc. Mgr. Marta VOJTEKOVÁ, Ph.D. Prešovská univerzita, Prešov


 

Journal "Bohemistyka" © 2001-2022. All rights reserved.
Webmastering - Daniel Balowski.