RODO       
 

 
2018

Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4

ISSUE 4:

CZAPLIŃSKA Joanna
Odbiorca ma znaczenie, czyli jak snuć opowieść o historii powojennej Czechosłowacji

GAWARECKA Anna
Czy Czesi są narodem tchórzy? Josefa Škvoreckiego dyskusja z tradycją heroiczną

GIEROWSKI Piotr
Jára Cimrman, geniusz urojony? Kilka uwag o najwybitniejszym Czechu i czeskiej tożsamości narodowej

HANCZAKOWSKi Michał
Jakub Niemojewski i jego biografia Jana Husa, czyli o przekształcaniu się tekstu polemicznego w historiograficzny

HARÁK Ivo
U otevřeného okna

KIJANKA Justyna
Transgresja jako klucz do odczytania literackiego dialogu Egona Bondy'ego i Honzy Krejcarovej


 

Journal "Bohemistyka" © 2001-2018. All rights reserved.
Webmastering - Daniel Balowski.