RODO       
 









 
2018

Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4

ISSUE 1:

ARTEMOV Andrej
Zakončení přídavných jmen na -ózní v současné češtině

HAMPL Lubomír
Jak je český národ charakterizován v kinematografii (Glosa s využitým etnonymickým názvoslovím)

JUSZCZAK Bartosz
Nieoficjalne urbanonimy Brna na tle podobnych nazw Poznania i Warszawy (rekonesans badawczy)

KOŁODZIEJ Agnieszka
Terminologia zoonomastyczna - chaos czy ład?

LOLLOK Marek
Několik poznámek k ne/formálnosti jazykové komunikace v češtině









 

Journal "Bohemistyka" © 2001-2018. All rights reserved.
Webmastering - Daniel Balowski.