RODO       
 

 
Ročník 2017

Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4

ČÍSLO 2:

BOGOCZOVÁ Irena
Szkice z dialektologii języka czeskiego. 3. Czeska dialektologia od połowy XX w. i jej aktualne zadania

MATUROVÁ Markéta
Jazyková kreativita při tvoření názvů nových prostředků činnosti

PACOVSKÁ Jasňa, LÁBUS Václav, ©KODOVÁ Svatava
Co lze »vyčíst z ruky« aneb somatické frazémy v proměnách času

SÁDLO Petr
Warrs Wage Wars - vhled do lexikonu českých hráčů počítačových her vyuľívajících adaptovaná anglická substantiva

©TĚPÁN Josef
Hovorové spisovné projevy v mluvených médiích

 

Časopis "Bohemistyka" © 2001-2018. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty jsou chráněny autorským zákonem.
Návrh a vykonání webové stánky - Daniel Balowski.