RODO       
 

 
Der Wissenschaftliche Rat

Neil BERMEL University of Sheffield, Sheffield  
Marie ČECHOVÁ Univerzita Karlova, Praha  
Anna GAWARECKA Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań  
Milan HRDLIČKA Univerzita Karlova, Praha  
Jaroslav HUBÁČEK Ostravská univerzita, Ostrava  
Marie KRČMOVÁ Masarykova univerzita, Brno  
Jan KOŘENSKÝ Univerzita Palackého, Olomouc  
Alena MACUROVÁ Univerzita Karlova, Praha  
Margerita MLADENOWA Uniwersytet im. św. Klimenta Ohrydzkiego, Sofia  
Walery MOKIJENKO Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt Petersburg  
Dobrava MOLDANOVÁ Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem  
Galina NIESZCZIMIENKO Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa  
Janusz SIATKOWSKI Uniwersytet Warszawski, Warszawa  
Hana SODEYFI Universität Wien, Wien  
Jiří SVOBODA Ostravská univerzita, Ostrava  
Elżbieta SZCZEPAŃSKA  Uniwersytet Jagielloński, Kraków  
Svatava URBANOVÁ Ostravská univerzita, Ostrava  
Józef ZAREK Uniwersytet Śląski, Katowice  


Chefredakteur

MIECZYSŁAW BALOWSKI Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań  

Die Schriftleitung

Grażyna BALOWSKA  Uniwersytet Opolski, Opole  
Roman SLIWKA Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań  

Thematische Redakteure

Marie KRČMOVÁ
(sprachwissenschaft)
 Masarykova univerzita, Brno  
Dobrava MOLDANOVÁ
(literaturwissenschaft)
 Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem  

Sprache Redakteure

Marcela LHOTSKÁ Tschechisch  
Monika PORWOŁ Englisch  
Anna Maria SKIBSKA Englisch  

Statistische Editor

Jacek LEMBAS 


 

Zeitschrift "Bohemistyka" © 2001-2018. Alle Rechte vorbehalten.
Webmastering – Daniel Balowski.