RODO       
 

 

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z "BOHEMISTYKĄ":

Prof. Ph.Dr. Jana HOFFMANNOVÁ, DrSc. Akademie věd České republiky, Praha

Prof. PhDr. Marie SOBOTKOVÁ, CSc. Univerzita Palackého, Olomouc

Prof. PhDr. Viktor VIKTORA, CSc. Západočeská univerzita, Plzeň

Doc. PhDr. Ivana DOBROTOVÁ, Ph.D. Univerzita Palackého, Olomouc

Doc. PhDr. Milan HRDLIČKA, Ph.D. Karlova univerzita, Praha

Doc. PhDr. Iva MALKOVÁ, Ph.D. Ostravská univerzita, Ostrava

Doc. PhDr. Eva MRHAČOVÁ, CSc. Ostravská univerzita, Ostrava

Doc. PhDr. Vladimír NOVOTNÝ, Ph.D. Univerzita Pardubice, Pardubice

Doc. PhDr. Hana SRPOVÁ, CSc. Ostravská univerzita, Ostrava

Prof. dr hab. Bronisław KODZIS Uniwersytet Opolski, Opole

Prof. dr hab. Janina LABOCHA Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab. Maria PEISERT Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Prof. dr hab. Bogdan WALCZAK Uniwersytet im. Adama Mickiewicz, Poznań


 

Czasopismo "Bohemistyka" © 2001-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt oraz wykonanie strony - Daniel Balowski.