RODO       
 

 
BOHEMISTYKA

Czasopismo poświęcone problemom języka i literatury czeskiej, wydawane przez:

Komisję Slawistyczną Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo "Pro"


Adres redakcji:

Redakcja "Bohemistyki"
Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Aleksandra Fredry 10
61–701 Poznań

E-mail: bohemistyka@amu.edu.pl, mieczyslaw.balowski@amu.edu.pl


Warunki prenumeraty:

1. Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane na okresy roczne.
2. Cena prenumeraty na cały rok wynosi 60 zł.
3. Wpłaty na prenumeratę przyjmuje Wydawnictwo "Pro", skr. poczt. 7, 59-230 Prochowice.
4. Terminy przyjmowania prenumeraty: na kraj do 10 listopada, na zagranicę do 31 października.


 

Czasopismo "Bohemistyka" © 2001-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt oraz wykonanie strony - Daniel Balowski.